Vulcan Descaler Czech republic

Vulcan v České republice
Autorizovaný distributor


☎  +420 380 309 220

Vulcan Descaler

Problémy vodním kamenem a rzí


Co je to vodní kámen?

Vodní kámen se z převážné většiny skládá z vápníku a hořčíku, z minerálů, které samy o sobě mají pozitivní účinek na lidský organismus. Jenže ač jsou tyto minerály prospěšné pro lidský organismus, způsobují problémy s vodním kamenem, který se usazuje ve vodovodním potrubí, na součástech různých spotřebičů či na vodovodních zařízeních. Tvrdá voda je způsobena vysokou koncentrací vápníku: čím více vápníku ve vodě, tím tvrdší voda a také více problémů.
 
scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Vytváření vodního kamene

Vodní kámen se vytváří při protékání tvrdé vody potrubím. Rozpuštěný vápník v neošetřené vodě krystalizuje v kompaktní strukturu. Tyto krystaly se zaklesávají jeden do druhého, až nakonec vytvoří souvislou a tvrdou vrstvu vodního kamene, což způsobuje vážné problémy.

K tvorbě vodního kamene také přispívá různý tlak vody v potrubí. Toto může nastat, pokud voda změní směr, například v záhybech nebo v místech křížení vodovodního potrubí, což způsobuje její zvíření. Tlak se také může změnit při odtékání vody z kohoutku. Pokles tlaku pak podporuje tvorbu krystalů vápníku, které vytvoří kompaktní strukturu a postupně se usazují.
 

scale problem heater

scale problem heating element
     
vulcan descaler

Vodní kámen - související problémy: rez, bakterie a řasy

Vodní kámen na sebe váže ještě další nechtěné látky, které tak způsobují další potíže.
 
rust and bacteria
     
vulcan descaler
     

Rez – problém spojený s vodním kamenem

Jak již bylo řečeno, jeho hlavními složkami jsou vápník a hořčík. Tento fakt by mohl vest k domněnce, že usazený vodní kámen bude mít bílou barvu. Většina usazenin vodního kamene však má barvu hnědou. Je tomu tak z důvodu, že při vytváření vodního kamene se veškeré rozpuštěné železo váže právě na vodní kámen. Rez tak tedy napevno ulpívá ve vodovodním potrubí a kvůli důlkovité korozi způsobuje další vážné problémy.
 

rust problem
     
vulcan descaler
     

Množení bakterií – důsledek přítomnosti vodního kamene

Usazený vodní kámen je optimální živnou půdou pro bakterie a další nežádoucí mikroorganismy. Jelikož je povrch vrstvy vodního kamene drsný a nerovný, skýtá ideální prostředí pro uhnízdění bakterií. Ať v teplé nebo studené vodě, vždy bude hrozit nebezpečí šíření škodlivých bakterií tvořících se ve vodním kameni.
 

scale and bacteria problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Problémy způsobené vodním kamenem a rzí

 • Ucpání vodovodního potrubí
 • Ztráta tlaku vody způsobená zužujícím se průměrem potrubí
 • Nahromadění rzi v potrubí, což může vést ke korozi
 • Množení bakterií v potrubí, které rozvádí pitnou vodu
 • Opakované opravy či výměna domácích spotřebičů
 • Kompletní výměna celého vodovodního potrubí
 • Ztráta energie v oběhu teplé vody a vysoké náklady na vytápění
 • Zmatnění povrchů v kuchyních a koupelnách
 • Vysoké náklady na údržbu a nutnost použití agresivních čisticích prostředků
 • Nefunkčnost spotřebičů
 • Vysoké výrobní náklady spojené s náročnou údržbou
 • Dlouhé prodlevy v produkci způsobené nutnou údržbou a čištěním zařízení vedou k neefektivitě plánování výroby
 • Pokles produktivity
 Scale Problems


Scale Problems

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint