Vulcan Descaler Czech republic

Vulcan v České republice
Autorizovaný distributor


☎  +420 380 309 220

Vulcan Descaler

Vulcan Technologie


Elektronická ochrana proti vodnímu kameni


Jak vše funguje?


vulcan technology

Technologie Vulcan je založena na fyzikální úpravě vody, která nepoužívá chemikálie nebo jiné soli a nemění tak její chemické složení. Namísto toho přeměňuje fyzikální charakteristiku krystalů vodního kamene, čímž ztrácí svou adhesivní sílu. Zařízení Vulcan nevyžaduje přímý kontakt s vodou, je umístěn vně vodovodního potrubí.

Vulcan upravuje vodu elektrickými impulsy, které vznikají v elektronické jednotce a jsou kontrolovány počítačovým mikročipem. Frekvenční impulsy jsou přenášeny speciálními impulsními pásky, které jsou ovinuty okolo potrubí. Dvojice těchto pásků vzájemně vytváří impulsní pole, kterým je protékající voda upravována.
 before and after using Vulcan
před a povulcan effect before and after
Mřížka chladící věže
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Problémy způsobené vodním kamenem a rzí

  • Ucpání vodovodního potrubí
  • Ztráta tlaku vody způsobená zúžujícím se průměrem potrubí
  • Vysoké náklady na vytápění
  • Vysoké náklady na čištění
  • Usazeniny rzi v potrubí způsobují korozi
  • Množení bakterií v potrubí, které rozvádí pitnou vodu
Čím déle vyčkáváte, než začnete řešit tyto problémy, tím větší budou škody a náklady na opravu. Brzy budete muset vyměnit celý potrubní systém a koupit nové vybavení.

Čím více je vápníku ve vodě, tím je voda tvrdší a způsobuje také více problémů.
 

scale problems


scale problem
     
vulcan descaler
vulcan descaler
     

Elektronická ochrana proti vodnímu kameni – 3 efekty zařízení Vulcan


1. Vulcan zastavuje tvorbu vodního kamene v potrubí a spotřebičích

Bez ošetření vody zařízením Vulcan vytváří vodní kámen snadno se pojící krystaly, které se usazují v pevný povlak. Patentovaná Vulcan impulsní technologie upraví krystalizaci vápníku a hořčíku využitím přírodního procesu elektroforézy. Krystaly se stávají jemnější a díky tvaru drobných tyčinek se na sebe nadále nemohou vázat a tím pádem usazovat. Vodní kámen je pak vymýván z potrubí v podobě jemného prášku a tvorba nových usazenin je omezena. Čím více tyčinkových krystalů se utvoří, tím účinnější je efekt proti tvorbě vodního kamene.
 


Vulcan Technology against scale
     
Mono krystaly – výsledek úpravy vody zařízením Vulcan
Pro účinek efektu impulsní technologie je důležité, aby mono-krystaly vznikaly již na vstupu do vodovodního potrubí. Čím větší se vytvoří klasické krystaly, tím déle trvá, než se znovu úplně rozpadnou. V teplé vodě tyto krystaly rostou rychleji, a proto jsou odolnější a přetrvávají déle. To je důvod, proč Vulcan efekt trvá déle v teplé vodě (až sedm dní) a ve studené o něco méně (cca dva dny).
 
Vulcan Technology
     
vulcan descaler    
     

2. Vulcan šetrně čistí vodovodní potrubí

V neošetřené, tvrdé vodě probíhají současně dva procesy:
a. Během prvního procesu vzniká usazenina vodního kamene jako výsledek pojících se krystalů vápníku. Vedlejším produktem tohoto procesu je vznik kyseliny uhličité.
b. Během druhého procesu, vzniklá kyselina uhličitá současně rozpouští usazený vodní kámen. Tento jev je nazýván jako „přirozeně probíhající proces“. Jelikož je však tvorba vodního kamene rychlejší než jeho přirozené rozpouštění, vodovodní potrubí začne postupně zarůstat.

Vulcan Processes

Úprava vody technologií Vulcan dokáže vyrovnávat rozdíl mezi tvorbou vodního kamene a jeho přirozeným rozpouštěním. Upravené mono-krystaly se již nadále nemohou usazovat, tvorba povlaku vodního kamene je tedy omezena. Proces přirozeného rozpouštění usazenin se tedy musí vypořádat pouze se stávající vrstvou vodního kamene, čímž se rozpustí rychleji, než se stihne usadit. Přirozený nadbytek kyseliny uhličité postupně odbourává jednotlivé vrstvy usazeniny, které jsou tak šetrně odstraňovány z vodovodního potrubí.
 


Vulcan Technology
     
Odstranění vodního kamene = odstranění rzi
Současně při vytváření vodního kamene se na něj váže veškeré rozpuštěné železo. Tím vodní kámen a rez splývají v jeden pevný povlak, který je možno pozorovat jako červeně zabarvenou usazeninu. Když tedy Vulcan odbourává vodní kámen, zároveň s ním rozpouští i rez. Vymývání vodního kamene je šetrný proces, kdy částice usazenin jsou vyplavovány v podobě vápníku, hořčíku a železa. Tato voda je pak absolutně zdravotně nezávadná, jelikož se jedná o zdraví prospěšné minerály.
 
Vulcan against rust
     
Odstranění vodního kamene = odstranění bakterií
Usazený vodní kámen je živnou půdou pro bakterie a jiné nežádoucí látky. Ve chvíli, kdy dojde k namontování zařízení Vulcan a vodní kámen se začne vymývat, bakterie ztratí příznivé prostředí pro svůj růst. Znečištění vody bakteriemi je pak značně redukováno, mnohdy úplně odstraněno.
  Vulcan against bacteria
     
vulcan descaler    
     

3. Vulcan chrání proti poškození či perforaci způsobenou rzí

Oxidaci mědi či železa ve všech kovových potrubích způsobuje kontakt s vápnitou (tvrdou) vodou. Tyto oxidy vážně poškozují povrch potrubí a mohou vést až ke korozi. Vulcan impulsní technologie vytváří elektroforézní efekt, který produkuje ochrannou metal-karbonátovou vrstvu. Podle materiálu potrubí se tato vrstva skládá z uhličitanu mědi, železo uhličitanu nebo uhličitanu zinku a ulpívá na povrchu všech lesklých kovových materiálů. Vzniklý povlak pak chrání potrubí před agresivními látkami, které mohou vést až ke korozi.
 
Vulcan Protective Layer

Copyright: Christiani Wassertechnik GmbH (CWT) | Imprint